Om det norske skattesystemet. Skattesystemet er alltid et sentralt tema. Spesielt formueskatten og eiendomsskatten. Alle er enige om at vi må ha en offentlig administrasjon og visse ytelser finansiert via Staten. Dette betales i hovedsak fra skatter og avgifter. Spesielt for Norge er et betydelig oljefond, bygd opp av skatter, og Statens direkte inntekter, fra […]

Om verdiskaping. NRK-programmet Debatten, som sendes hver torsdag kveld, har ofte interessante deltakere. Det kan man også si om deltakerne sist torsdag. Men det som ble lagt frem, var et lavmål. Første del var om Flå kommune i Hallingdal. En kommune i tilbakegang, befolkningsmessig og næringsmessig, fikk for ca. 10 år siden et løft (med […]

Om forslag om å starte storstilt fangst av karbondioksid i Norge. Endt til Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn. Trude Sundset i statlige Gassnova hadde i Aftenbladet den 30.1 et engasjert innlegg om CO2-fangst. Aftenbladet fulgte opp med en leder den 20.2, og Tina Bru med et leserinnlegg den 21.2, om det samme. Sundset hevder at […]