Om karbonfangst og lagring (CCS). Innsendt til Stavanger Aftenblad 31.januar 2018, men ikke antatt av avisa. Direktør Trude Sundset i det statlige foretaket Gassnova hadde i Aftenbladet den 30.januar et engasjert innlegg for å opprettholde sin egen arbeidsplass: “Satsing på CO2-fangst og -lagring er det eneste alternativet vi har nå”. Hun hevder at “klimaendringene er […]

Dette innlegget, om Oljefondet, ble publisert i Stavanger Aftenblad den 25.januar 2018. Utfordringen er aldri besvart. Link til innlegget ble i 2022 sendt til utvalget for vurdering av Oljefondet. Professor i økonomi, Klaus Mohn, skrev i Aftenbladet 15.januar en «ode til økonomane». En ode et «høystemt lyrisk dikt», og innlegget var en hyllest til økonomistanden, […]

Kommentar til journalist Hilde Øvrebekk (Lewis). Publisert i Stavanger den 25.januar 2018. Hilde Øvrebekk Lewis har i Aftenbladet 25.1 en ubalansert kommentar, “Klimaskepsis og #meetoo”, som ikke bør uimotsagt, helst av flere. Referansen til #meetoo kommenteres ikke, den er irrelevant. Mye av det øvrige i kommentaren er direkte feil, i moderne språkbruk “fake news”. At […]

Om samfunnsverdier Verdier forbindes ofte med økonomi, og hvor mye det må betales for en vare eller en gjenstand. Det meste av dette er forgjengelig. Medmenneskelige, kulturelle og åndelige verdier kan sjelden berøres fysisk, men er likevel grunnlaget for et samfunn. Den amerikanske uavhengighetserklæringen innledes med noen «selvsagte sannheter», et verdigrunnlag: Alle mennesker er skapt […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 10.januar 2018. I en gjestekommentar 4.12.17 skrev professor Klaus Mohn om gapet mellom fattige og rike land. Dag Jenssen svarte i et innlegg den 11.desember. Mohn hadde vært i Tanzania, som “etter 50 år som hovudsamarbeidsland for Noreg og storforbrukar av utviklingshjelp … framleis (er) blant dei […]