Etter offentliggjøringen av skattelistene for 2016 skrev Aftenbladet, og andre aviser, om lønnsnivå blant ledere i offentlig forvaltning. I alt 149 ledere i Staten hadde høyere lønn enn statsministeren (1,63 million), og 366 høyere enn statsrådene (1,33 million). Inkludert ledere i helt eller delvis statseide selskap, var det ytterligere 46 som tjente mer enn […]

Om en alternativ annen bruk av Oljefondet. Publisert i Stavanger Aftenblad 7.nov. 2017. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun årlig avkastning med en øvre grense på 3%.  Som beskrevet i et innlegg 3.11, er midlene i Oljefondet fordringer på utenlandske tjenester, fra levering av olje og gass. Beslutningen […]

Om bruk av Oljefondet. Piblisert i Stavanger Aftenblad 3.nov. 2017. Kverulantkatedralen (KåKå) arrangerer denne uka en økonomifestival («økonomi med nogot attåt»). Blant annet skal en Verdikommisjon besvare følgende: «Tilhører oljefondet nordmenn? Hvordan bevare oljefondet?» Første spørsmål er enkelt. Selvsagt eies Oljefondet av nordmenn (Den norske stat). Det andre spørsmålet er mer interessant, og burde heller […]

Om alternativ, og bedre, bruk av oljefondet. En link til innlegget ble i 2022 sendt bilutvalget som skal vurdere Oljefondet. Stortinget har bestemt at realverdiene i Oljefondet i hovedsak ikke skal røres, kun gjennomsnittlig årlig avkastning. Derfor er det satt en øvre grense på 3% som årlig kan tas ut av fondet.  Som beskrevet i […]