Publisert i Stavanger Aftenblad 15.4.2016 Ifølge Statistisk Sentralbyrå falt årlig forbruk av bensin og autodiesel i Norge fra ca. 4100 til 3900 million liter fra 2012 til 2015. I samme periode økte bilparken med rundt 200.000 biler. Det ble solgt anslagsvis  300.000 nye biler, hvorav omkring 50.000  el-biler, og rundt 100.000 ble vraket. Den totale […]

Bruk Oljefondet til å styrke norsk konkurransekraft – ikke til å bli en nasjon av rentenister Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) hadde i januar 2016 vel 7000 milliarder kroner på bok, 1,3-1,4 millioner kroner pr innbygger. Stortinget har bestemt at det årlig ikke skal brukes mer enn 4% av fondets verdi – forventet avkastning over tid. […]