Om plassering av nytt universitetssykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 19.november 2015 Næringsforeningen, ved direktør Harald Minge, arbeider utrettelig for at et nytt sykehus (SUS) skal, og må, bygges på Ullandhaug i nær tilknytning til universitetet (UiS). I siste nummer av deres tidsskrift, Rosenkilden, er en stor del av spalteplassen viet argumentasjon for dette.  […]

Om erstatning for tapte arbeidsplasser i oljeindustrien. Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.november 2015. Norsk petroleumsvirksomhet er bygd opp i de siste 50 år, og sysselsetter nå over 200.000 mennesker totalt, med 60.000 direkte i oljeselskapene. Det har vært en enestående næringsutvikling, som neppe kan gjentas. Fallet i oljeprisen har gitt næringen en, forhåpentlig kortvarig, knekk. […]