Om klima. Innlegg i Stavanger Aftenblad 10.oktober 2015. I 2007 fikk Al Gore, og FNs klimapanel (IPCC), Nobelprisen for arbeid med miljøet. Året før laget Gore filmen «En ubehagelig sannhet» om global oppvarming, og vant Oscar for beste dokumentar. Det er funnet minst 35 faktiske feil i filmen. For mange er likevel filmen fortsatt sannheten […]