Om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.september 2015 Arkitekt Alexandra Algard hadde den 22.september et meget godt innlegg i SA om at et nytt sykehus på Våland er det klart beste alternativet, og at et sykehus på Ullandhaug vil være en tabbe. Undertegnede har tidligere hevdet de samme på debattsidene […]