Om elbiler. Sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. O. H. Hannisdahl har i et innlegg 9.august, «En elbil er ikke en kullbil», et nytt forsvar for den ressurskrevende elbilen.  Elbilen er kun konkurransedyktig på pris i Norge fordi den er fritatt for avgifter. Avgiftsbelagt som andre biler, ville den kostet 2-3 ganger så mye […]

Om elbiler. Innlegg i Stavanger Aftenblad 7.august 2014. Ole Henrik Hannisdal (OHH) og Ingrid Hjørnegård (IH) spør i Aftenbladet 2.august om det egentlig er noe alternativ til el-bilen. Deres tendensiøse svar må ses i lys av det de leder, hhv. Grønn Bil og fornybar energi i Energi Norge. OHH og IH innrømmer riktignok at elbiler […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 7.8.2014 om el-biler og i Ole Henrik Hannisdal (OHH) og Ingrid Hjørnegård (IH) spør i Aftenbladet 2.august om det egentlig er noe alternativ til el-bilen. Deres tendensiøse svar må ses i lys av det de leder, hhv. Grønn Bil og fornybar energi i Energi Norge. OHH og IH innrømmer riktignok at […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad  17.6.2014 om nytt sykehus i Stavanger. I Aftenbladet 14.6 hadde direktør Harald Minge et innlegg om hvor sykehuset (SUS) bør ligge i fremtiden, basert på et lengre innslag i Næringsforeningens magasin Rosenkilden. Minge sier at et «nytt sykehus er ikke et samferdselsprosjekt». Han mener at SUS må flyttes til Ullandhaug, fordi […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.5 om kunst i Stavanger og Barbara Hepworth Aftenbladet har stilt et stort antall sider til disposisjon for egne journalister, og ikke minst andre debattanter, som har villet si sin mening om det vedtatte salget av skulpturen «Figure for landscape» av den engelske skulptøren Barbara Hepworth. Sidetallet til tross, det er […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 20.5.2014 om klima og politikk Stortingsrepresentant Tina Bru (H) mente i Aftenbladet den 9.mai at regjeringen står for en logisk klimapolitikk. Det er selvsagt vel og bra. Den 16.mai vedtok imidlertid Stortinget, forhåpentlig mot Brus stemme, at hele Utsirahøyden skulle elektrifiseres. Dette er dessverre ikke annet enn et spill for galleriet, […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 10.5.2014 om klima. Aftenbladet hadde den 7.mai en helsides artikkel der den norsk-amerikanske professoren Dag Nummedal sammenligner klima med Charles Darwin, og hevder at «det er like sikkert at den globale oppvarmingen er menneskeskapt som at Charles Darwins utviklingslære er et faktum». Nå er det mange, antakelig stadig flere, som stiller […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.4.2014 om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Sivilarkitekt Henrik Lundberg foreslår i Aftenbladet 2.april å legge det nye sykehuset (SUS) til Paradis. At Jernbaneverkets tomt i Paradis bør utnyttes bedre (enn til jernbaneforemål), er nok alle enige om. Og i en by med mangel på areal bør ikke en statlig […]

Teknisk Ukeblad (TU) 0414 hadde en artikkel om verdens fornybarrekorder, eller som de også kalte det «det pågående verdensmesterskapet i fornybar energi». Artikkelen baserte seg på statistikk fra det sveisiske SolarSuperState Association. På topplista for solkraft sto Tyskland med 403 Watt/innbygger, og for vindkraft Danmark med 730 Watt/innbygger. Siden tallene referer til installert effekt, og […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 27.2.2014 om næringsutvikling på Forus Den 13.februar var rundt 300 personer samlet på Forus travbane til Grønn frokost, og for å høre om en mulig videre utvikling av Forus-området på basis av den såkalte Forus-visjonen. Noen andre presentasjoner ble også gitt. Alle inneholdt i hovedsak mer høytflyvende tanker og gode intensjoner […]