Innlegg i Stavanger Aftenblad i november 2014. Sivilarkitekt Henrik Lundberg skrev i Aftenbladet 17. og 22. november om fordelene det ubebygde området i Paradis har som fremtidig plassering av et nytt sykehus i Stavanger-regionen. Argumentene han fremfører, passer imidlertid enda bedre for et delvis ubebygd område i nærheten, området øst for det nåværende sykehuset. Det […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 1.11.2014, om kollektivtrafikk. Høyrepolitiker John P.Hernes hadde i Aftenbladet 27.10 et meget lesverdig innlegg som til syvende og sist dreier seg om sunn fornuft, og økonomisk sans (Buss, iBuss og MacBuss).  Som tittelen indikerer, var innlegget primært rettet mot busstilbudet på Nord-Jæren. Hernes viste spesielt til ordningen med Flexikort, et ekstremt […]