Innlegg i Stavanger Aftenblad  17.6.2014 om nytt sykehus i Stavanger. I Aftenbladet 14.6 hadde direktør Harald Minge et innlegg om hvor sykehuset (SUS) bør ligge i fremtiden, basert på et lengre innslag i Næringsforeningens magasin Rosenkilden. Minge sier at et «nytt sykehus er ikke et samferdselsprosjekt». Han mener at SUS må flyttes til Ullandhaug, fordi […]