Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.5 om kunst i Stavanger og Barbara Hepworth Aftenbladet har stilt et stort antall sider til disposisjon for egne journalister, og ikke minst andre debattanter, som har villet si sin mening om det vedtatte salget av skulpturen «Figure for landscape» av den engelske skulptøren Barbara Hepworth. Sidetallet til tross, det er […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 20.5.2014 om klima og politikk Stortingsrepresentant Tina Bru (H) mente i Aftenbladet den 9.mai at regjeringen står for en logisk klimapolitikk. Det er selvsagt vel og bra. Den 16.mai vedtok imidlertid Stortinget, forhåpentlig mot Brus stemme, at hele Utsirahøyden skulle elektrifiseres. Dette er dessverre ikke annet enn et spill for galleriet, […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 10.5.2014 om klima. Aftenbladet hadde den 7.mai en helsides artikkel der den norsk-amerikanske professoren Dag Nummedal sammenligner klima med Charles Darwin, og hevder at «det er like sikkert at den globale oppvarmingen er menneskeskapt som at Charles Darwins utviklingslære er et faktum». Nå er det mange, antakelig stadig flere, som stiller […]