Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.4.2014 om plassering av nytt sykehus i Stavanger. Sivilarkitekt Henrik Lundberg foreslår i Aftenbladet 2.april å legge det nye sykehuset (SUS) til Paradis. At Jernbaneverkets tomt i Paradis bør utnyttes bedre (enn til jernbaneforemål), er nok alle enige om. Og i en by med mangel på areal bør ikke en statlig […]