Innlegg i Stavanger Aftenblad 30.9.2013 om energi og teknologi. Professor Harald Røstvik hadde i SA18/9 en knusende omtale av fossil energi, og tegnet tilsvarende et tilsvarende rosenrødt bilde av fornybar energi.  Her skal det ikke rakkes ned på fornybar energi, for flere former for dette kan sannsynligvis bli en god fremtidig energikilde. Men det må […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 17.9.2013 om politikeres overdrevne tro på eget syn og ferdigheter I det siste nummeret av Dag og Tid før stortingsvalget skrev forfatteren Kaj Skagen om den pågående valgkampen. «Underholdningsdemokratiet» kalte han den – med rette. Sjelden eller aldri var det en saklig debatt vi fikk høre på fjernsynet – eller lese […]